Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för HBTI-personer i Uganda
  3.2.Egypten
  3.3.Förslaget till ny strafflag i Indonesien
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Sacharovpriset 2019 (tillkännagivande av pristagaren)
 6.Den rådgivande kommitténs sammansättning
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  8.1.Situationen för HBTI-personer i Uganda (omröstning)
  8.2.Egypten (omröstning)
  8.3.Förslaget till ny strafflag i Indonesien (omröstning)
  8.4.Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal***I (omröstning)
  8.5.Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (omröstning)
  8.6.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (omröstning)
  8.7.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (omröstning)
  8.8.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (omröstning)
  8.9.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (omröstning)
  8.10.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (omröstning)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME (debatt)
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Framställningar
 18.Inkomna dokument
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (190 kb) Närvarolista (60 kb) Omröstningsresultat (157 kb) Omröstningar med namnupprop (5398 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (44 kb) Omröstningar med namnupprop (149 kb) 
 
Protokoll (283 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (148 kb) Omröstningar med namnupprop (1091 kb) 
Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy