Indeks 
Zapisnik
PDF 285kWORD 82k
Četvrtak, 24. listopada 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Učinci stečaja grupacije Thomas Cook (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  3.1.Položaj LGBTI osoba u Ugandi
  3.2.Egipat
  3.3.Prijedlog novog Kaznenog zakonika Indonezije
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Nagrada „Saharov” 2019. (proglašenje dobitnika)
 6.Composition du comité consultatif
 7.Priopćenje predsjedništva
 8.Glasovanje
  8.1.Položaj LGBTI osoba u Ugandi (glasovanje)
  8.2.Egipat (glasovanje)
  8.3.Prijedlog novog Kaznenog zakonika Indonezije (glasovanje)
  8.4.Financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma***I (glasovanje)
  8.5.Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: djelomično izdavanje autorizacije za određenu uporabu kromova trioksida (Cromomed S.A. i ostali) (glasovanje)
  8.6.Učinci stečaja grupacije Thomas Cook (glasovanje)
  8.7.Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama (glasovanje)
  8.8.Turske vojne operacije u sjeveroistočnoj Siriji i njihove posljedice (glasovanje)
  8.9.Traganje i spašavanje na Sredozemlju (glasovanje)
  8.10.Otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom (glasovanje)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo Farkasa za glavnog upravitelja Udruge za europska financijska tržišta (rasprava)
 15.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 16.Odluke o određenim dokumentima
 17.Predstavke
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 10:00 h.


2. Učinci stečaja grupacije Thomas Cook (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Učinci stečaja grupacije Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Rasprava je održana 21. listopada 2019. (točka 15 zapisnika od 21.10.2019.).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova i Atidzhe Alieva Veli, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o posljedicama stečaja grupacije Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi i Isabel García Muñoz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o negativnom utjecaju stečaja grupacije Thomas Cook na turizam EU-a (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev i Manolis Kefalogiannis, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o negativnom utjecaju stečaja grupacije Thomas Cook na turizam EU-a (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson i Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika ID-a, o posljedicama stečaja grupacije Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o negativnom utjecaju stečaja grupacije Thomas Cook na turizam EU-a (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop i Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o posljedicama stečaja grupacije Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 24.10.2019..


3. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 23.10.2019..)


3.1. Položaj LGBTI osoba u Ugandi

Prijedlozi rezolucija B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward i Tomas Tobé predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alex Agius Saliba, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Rasmus Andresen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eugenia Rodríguez Palop, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Bull, nezavisni zastupnik, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly i Seb Dance.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru i Radka Maxová.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika od 24.10.2019..


3.2. Egipat

Prijedlozi rezolucija B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 i B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Irina Von Wiese, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Mounir Satouri, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Elena Lizzi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Nicola Procaccini, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, i Brando Benifei.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill i Ryszard Czarnecki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace i Julie Ward.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika od 24.10.2019..


3.3. Prijedlog novog Kaznenog zakonika Indonezije

Prijedlozi rezolucija B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 i B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tudor Ciuhodaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Shaffaq Mohammed, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Isabel Wiseler-Lima i Ramona Strugariu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 24.10.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:50 h).


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:04.


5. Nagrada „Saharov” 2019. (proglašenje dobitnika)

Predsjednik je obznanio odluku Parlamenta da se Nagrada Saharov za 2019. dodijeli Ilhamu Tohtiju, profesoru ekonomije i branitelju prava ujgurske manjine, osuđenom na doživotni zatvor. Predsjednik je izrazio potporu Parlamenta njegovu radu i pozvao je kineske vlasti da ga odmah puste na slobodu.


6. Composition du comité consultatif

U skladu s člankom 7. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobom interesa Predsjednik je 24. listopada 2019. odlučio imenovati sljedeće zastupnike:

—    Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

članovima Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika,

a zastupnike

—   Gerolfa Annemansa (ID)

—   Helmuta Scholza (GUE/NGL)

kao zamjenske članove Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika.


7. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je prioćio da je odlučio u skladu s člankom 176. stavkom 1. Poslovnika izreći sankciju Angelu Ciocci, zbog agresivnog ponašanja kojim je pokazao nepoštovanje prema svojim kolegama i instituciji, teško kršeći članak 10. stavak 3. Poslovnika, tijekom jučerašnje rasprave o turskoj vojnoj operaciji u sjeveroistočnoj Siriji (točka 7 zapisnika od 23.10.2019.).

Sankcija se sastoji, kao prvo, od gubitka prava na dnevnicu za razdoblje od deset dana i, kao drugo, privremeno oduzimanje prava sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta za razdoblje od pet uzastopnih dana tijekom kojih se sastaje Parlament ili bilo koje njegovo tijelo, odbor ili izaslanstvo, ne dovodeći u pitanje pravo glasa na plenarnoj sjednici i uvjetovano strogim pridržavanjem pravila ponašanja zastupnika. Sankcija ima učinak od 4. studenog 2019.

Obavijest o odluci proslijeđena je dotičnom zastupniku, koji u skladu s člankom 177. Poslovnika Predsjedništvu može podnijeti unutarnju žalbu na tu odluku.

Predsjednik je naveo da je, s obzirom na određene postupke i govore zabilježene na plenarnim sjednicama od početka ovog saziva, uz suglasnost predsjednika klubova zastupnika odlučio da više neće tolerirati ponašanje ili govore kojima se narušava dostojanstvo Parlamenta.

°
° ° °

Govorio je Javier Moreno Sánchez.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Položaj LGBTI osoba u Ugandi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0134/2019

(koji zamjenjuje B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renewu ime Kluba zastupnika Renew-a;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann i Gina Dowding, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop i Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko i Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egipat (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 i B9-0144/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0138/2019

(koji zamjenjuje B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 i B9-0143/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Kati Piri i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renewu ime Kluba zastupnika Renew-a;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri i Ellie Chowns, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier i Manuel Bompard, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli i Piernicola Pedicini.

Usvojen (P9_TA(2019)0043)

(Prijedlozi rezolucija B9-0136/2019 i B9-0144/2019 se ne razmatraju.)


8.3. Prijedlog novog Kaznenog zakonika Indonezije (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 i B9-0153/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0145/2019

(koji zamjenjuje B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 i B9-0153/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew-au ime Kluba zastupnika Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P9_TA(2019)0044)

(Prijedlozi rezolucija B9-0146/2019, B9-0147/2019 i B9-0148/2019 se ne razmatraju.)


8.4. Financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0045)

Govorio je Younous Omarjee (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.5. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: djelomično izdavanje autorizacije za određenu uporabu kromova trioksida (Cromomed S.A. i ostali) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o izdavanju djelomične autorizacije za uporabu kromova trioksida u okviru Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (Cromomed S.A. i dr.) (DD063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Nadležni zastupnici: Bas Eickhout, Maria Arena i Martin Hojsík

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0046)


8.6. Učinci stečaja grupacije Thomas Cook (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 i B9-0124/2019

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 24. listopada 2019. (točka 2 zapisnika od 24.10.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0118/2019

(koji zamjenjuje B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 i B9-0124/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Rosa Estaràs Ferragut, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini i Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   José Ramón Bauzá Díaz i Dinesh Dhamija, u ime Kluba zastupnika Renew-au ime Kluba zastupnika Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Elena Kountoura, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Usvojen (P9_TA(2019)0047)

(Prijedlog rezolucije B9-0121/2019 se ne razmatra.)

Govorili su:

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama (glasovanje)

Rasprava je održana 22. listopada 2019. (točka 19 zapisnika od 22.10.2019.).

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner i Ibán García Del Blanco, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luis Garicano, Karen Melchior i Stéphane Séjourné, u ime Kluba zastupnika Renewu ime Kluba zastupnika Renew-a, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angel Dzhambazki i Raffaele Stancanelli, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard i Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o statusu Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)), poznatog kao javno izvješćivanje po zemljama (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2019)0048)


8.8. Turske vojne operacije u sjeveroistočnoj Siriji i njihove posljedice (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 i B9-0133/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0123/2019

(koji zamjenjuje B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 i B9-0129/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák i Ivan Štefanec, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor i Andreas Schieder, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu i Marie Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew-au ime Kluba zastupnika Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö i Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Nikolaj Villumsen i Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Usvojen (P9_TA(2019)0049)

(Prijedlozi rezolucija B9-0126/2019 i B9-0133/2019 se ne razmatraju.)


8.9. Traganje i spašavanje na Sredozemlju (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0130/2019

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0131/2019

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0132/2019

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0154/2019

Odbijeno

Govorili su:

Juan Fernando López Aguilar (predsjednik Odbora LIBE), na kraju glasovanja.


8.10. Otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 i B9-0161/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0156/2019

(koji zamjenjuje B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 i B9-0161/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth i Ivan Štefanec, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder i Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renewu ime Kluba zastupnika Renew-a;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun i Viola Von Cramon Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan iWitold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis i Alexis Georgoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P9_TA(2019)0050)

(Prijedlog rezolucije B9-0155/2019 se ne razmatra.)

Govorili su:

Tomáš Zdechovský predstavio je usmjeni amandman kojim bi se nakon stavka 1. dodao novi stavak. Parlament je odbio glasovanje o usmenom amandmanu, s više od 40 zastupnika protiv.

(Sjednica je nakratko prekinuta u očekivanju obrazloženja o glasovanju)


PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:55 h.


10. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Učinci stečaja grupacije Thomas Cook - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy i Stanislav Polčák

Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama - B9-0117/2019
Molly Scott Cato i Jiří Pospíšil

Turske vojne operacije u sjeveroistočnoj Siriji i njihove posljedice - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood i Jan Zahradil

Traganje i spašavanje na Sredozemlju - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński i Jan Zahradil

Otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński i Jan Zahradil.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:22 h.)


PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo Farkasa za glavnog upravitelja Udruge za europska financijska tržišta (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000031/2019 koje je postavio Paul Tang i Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Sven Giegold, Komisiji: Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo Adama Farkasa za glavnog upravitelja Udruge za europska financijska tržišta (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang obrazložio je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Damien Carême, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Domènec Ruiz Devesa i Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Patrick Breyer.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.


15. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je zajedno s predsjednikom Vijeća potpisao sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (točka 10 zapisnika od 21.10.2019.):

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim operacijama ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjevâ za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezina pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. listopada 2019.)

Odbor AFET

- Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike - godišnje izvješće (2019/2136(INI))

- Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - godišnje izvješće za 2018. (2019/2135(INI))
(mišljenje: AFCO)

- Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u tom području - godišnje izvješće za 2018. (2019/2125(INI))
(mišljenje: FEMM)

Odbor BUDG

- Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. (2019/2126(INI))
(mišljenje: ECON (članak 57. Poslovnika))

Odbor CONT

- Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018. (2019/2128(INI))

- Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018. (2019/2127(INI))

Odbor ECON

- Politika tržišnog natjecanja - godišnje izvješće za 2019. (2019/2131(INI))
(mišljenje: INTA, AGRI)

- Bankovna unija - godišnje izvješće za 2019. (2019/2130(INI))

- Europska središnja banka - godišnje izvješće za 2018. (2019/2129(INI))

Odbor JURI

- Prikladnost propisa Europske unije, supsidijarnosti i proporcionalnosti – izvješće o boljoj izradi zakona za godinu 2017. i 2018. (2019/2133(INI))
(mišljenje: AFCO)

- Praćenje primjene prava Europske unije tijekom 2017. i 2018. (2019/2132(INI))
(mišljenje: AFCO, PETI)

Odbor PETI

- Rad Europskog ombudsmana - godišnje izvješće za 2018. (2019/2134(INI))
(mišljenje: AFCO)

Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. listopada 2019.)

Odbor BUDG

- Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. (2019/2126(INI))
(mišljenje: ECON (članak 57. Poslovnika))

Izmjene upućivanja (članak 56. Poslovnika)

Odbor AFET

- Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: AFET, DEVE

- Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: AFET, DEVE, PECH

Izvješća s prijedlozima nezakonodavnih rezolucija u okviru postupka suglasnosti (članak 105. stavak 2. Poslovnika)

(U skladu s najavom Konferencije predsjednika odbora 17. rujna 2019.)

Odbor INTA

- Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(mišljenje: AFET, DEVE)

- Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(mišljenje: AFET, DEVE, PECH)

Odbor PECH

- Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(mišljenje: DEVE, BUDG)

- Sklapanje Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(mišljenje: DEVE, BUDG)


17. Predstavke

Predstavke od br. 0852-19 do br. 0966-19 upisane su u registar s datumom 22. listopada 2019 i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.

Predsjednik je objavio da je dana 22. listopada 2019 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 226 stavka 15 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


18. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Ubrzani izvansudski mehanizam za naplatu kolaterala (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

2) zastupnika

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o položaju osoba s albinizmom u određenim zemljama supsaharske Afrike (B9-0102/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Prijedlog rezolucije o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Libije te o suradnji europskih i libijskih ribara (B9-0109/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o dostupnosti osnovnih lijekova u EU-u (B9-0114/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o utvrđivanju praga minimalne plaće u iznosu od 750 EUR u cijelom EU-u (B9-0115/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Prijedlog rezolucije o položaju osoba sa specifičnim poteškoćama u učenju (B9-0116/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT


19. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 13. studenog 2019. i 14. studenog 2019.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:23.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti