Index 
Jegyzőkönyv
XML 193kPDF 304kWORD 82k
2019. október 24., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Thomas Cook csoport csődjének hatásai (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
3.1.Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában
  
3.2.Egyiptom
  
3.3.Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat
 4.Az ülés folytatása
 5.2019. évi Szaharov-díj (a díjazott megnevezése)
 6.A tanácsadó bizottság tagjai
 7.Az elnök közleménye
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában (szavazás)
  
8.2.Egyiptom (szavazás)
  
8.3.Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat (szavazás)
  
8.4.Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás***I (szavazás)
  
8.5.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély részleges megadása (Cromomed S.A. és mások) (szavazás)
  
8.6.A Thomas Cook csoport csődjének hatásai (szavazás)
  
8.7.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel (szavazás)
  
8.8.Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei (szavazás)
  
8.9.Kutatás-mentés a Földközi-tengeren (szavazás)
  
8.10.Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása (szavazás)
 9.Az ülés folytatása
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése az AFME vezérigazgatójává (vita)
 15.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.Petíciók
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülésnapok időpontja
 21.Az ülés berekesztése
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00-kor nyitják meg.


2. A Thomas Cook csoport csődjének hatásai (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A Thomas Cook csoport csődjének hatásai (2019/2854(RSP))

A vita időpontja: 2019. október 21. (2019.10.21-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova és Atidzhe Alieva Veli, a Renew képviselőcsoport nevében, a Thomas Cook csoport csődjének hatásáról (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi és Isabel García Muñoz, az S&D képviselőcsoport nevében, a Thomas Cook csoport csődjének az uniós idegenforgalomra gyakorolt negatív hatásáról (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev és Manolis Kefalogiannis, a PPE képviselőcsoport nevében, a Thomas Cook csoport csődjének az uniós idegenforgalomra gyakorolt negatív hatásáról (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson és Jörg Meuthen, az ID képviselőcsoport nevében, a Thomas Cook csoport csődjének hatásáról (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, a Thomas Cook csoport csődjének az uniós idegenforgalomra gyakorolt negatív hatásáról (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Thomas Cook csoport csődjének hatásáról (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Szavazás: 2019.10.24-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.10.23-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában

Állásfoglalási indítványok: B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 és B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward és Tomas Tobé előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Maria Walsh, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alex Agius Saliba, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eugenia Rodríguez Palop, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Bull, független, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly és Seb Dance.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru és Radka Maxová.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.24-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


3.2. Egyiptom

Állásfoglalási indítványok: B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 és B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Irina Von Wiese, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Mounir Satouri, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elena Lizzi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Nicola Procaccini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független és Brando Benifei.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill és Ryszard Czarnecki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace és Julie Ward.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.24-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


3.3. Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat

Állásfoglalási indítványok: B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 és B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tudor Ciuhodaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Shaffaq Mohammed, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Charlie Weimers, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Isabel Wiseler-Lima és Ramona Strugariu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson és Stanislav Polčák.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.10.24-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .

(Az ülést 11:50-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.04-kor folytatódik.


5. 2019. évi Szaharov-díj (a díjazott megnevezése)

Az elnök bejelenti a Parlament döntését, hogy a 2019. évi Szaharov-díjat Ilham Tohti közgazdászprofesszor, az ujgur kisebbség jogainak védelmezője kapja, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Az elnök a Parlament támogatásáról biztosíta munkásságát és kéri a kínai hatóságokat, hogy haladéktalanul engedjék szabadon.


6. A tanácsadó bizottság tagjai

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódex 7. cikke értelmében az elnök úgy határoz, hogy 2019. október 24-én az alábbi képvislőket nevezi ki a képviselők magatartásával foglalkózó tanácsadó bizottság tagjainak:

—   Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR),

továbbá az alábbi képviselőket póttagnak:

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL).


7. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 176. cikkének (1) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Angelo Ciocca képviselővel szemben, aki az északkelet-szíriai török hadművelektekről szóló tegnapi vita során agresszív és tiszteletlen módon viselkedett kollégáival és az intézménnyel szemben, súlyosan megsértve az eljárási szabályzat 10. cikkének (3) bekezdését (2019.10.23-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A szankció egyrészt 10 napnyi napidíj megvonásából, másrészt a Parlament valamennyi tevékenységében való részvétel ideiglenes felfüggesztéséből áll, öt egymást követő napra, amikor a Parlament vagy valameny szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik, nem sértve ugyanakkor a plenáris ülésen való szavazás jogát, és a képvislőkre vonaktozó magatartási szabályok szigorú tiszteletben tartása mellett. A szankció 2019. november 4-étől lép hatályba.

A döntésről tjékoztatják az érintett képviselőt, aki az eljárási szabályzat 177. cikke értelmében belső fellebbezést nyújthat be ellene az Elnökségénél.

Az elnök megjegyzi, hogy tekintettel a jelen jogalkotási ciklus kezdete óta tapasztalható bizonyos magatartásokra és plenáris felszólalásokra, a képviselőcsoportok elnökeivel közösen úgy határozott, hogy nem tűri el többé a Parlament méltóságát sértő magatartásokat és felszólalásokat.

°
° ° °

Felszólal: Javier Moreno Sánchez.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. Az LMBTI-személyek helyzete Ugandában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 és B9-0142/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0134/2019

(amely a B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 és B9-0142/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann és Gina Dowding, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop és Özlem Demirel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egyiptom (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 és B9-0144/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0138/2019

(amely a B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 és B9-0143/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri és Ellie Chowns, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier és Manuel Bompard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli és Piernicola Pedicini.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0043)

(A B9-0136/2019 és B9-0144/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.3. Az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslat (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 és B9-0153/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0145/2019

(amely a B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 és B9-0153/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0044)

(A B9-0146/2019, B9-0147/2019 és B9-0148/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.4. Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás***I (szavazás)

Jelentés a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0045)

Felszólal Younous Omarjee (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.5. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély részleges megadása (Cromomed S.A. és mások) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 122. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta az ENVI bizottság, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid alkalmazási módjára vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Cromomed S.A. és mások) (D063690/01 – 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Illetékes képviselők: Bas Eickhout, Maria Arena és Martin Hojsík

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0046)


8.6. A Thomas Cook csoport csődjének hatásai (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 és B9-0124/2019

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2019. október 24. (2019.10.24-i jegyzőkönyv, 2. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0118/2019

(amely a B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 és B9-0124/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Rosa Estaràs Ferragut, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini és Vilija Blinkevičiūtė, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   José Ramón Bauzá Díaz és Dinesh Dhamija, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Elena Kountoura, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0047)

(A B9-0121/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel (szavazás)

A vita időpontja: 2019. október 22. (2019.10.22-i jegyzőkönyv, 19. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner és Ibán García Del Blanco, az S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, Karen Melchior és Stéphane Séjourné, a Renew képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki és Raffaele Stancanelli, az ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, országonkénti nyilvános jelentéstételként ismert európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (2016/0107(COD)) jelenlegi állásáról (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0048)


8.8. Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 és B9-0133/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0123/2019

(amely a B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 és B9-0129/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor és Andreas Schieder, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu és Marie Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö és Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Nikolaj Villumsen és Özlem Demirel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0049)

(A B9-0126/2019 és B9-0133/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.9. Kutatás-mentés a Földközi-tengeren (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0130/2019

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0131/2019

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0132/2019

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0154/2019

Elutasítva

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar (a LIBE bizottság elnöke), a szavazás végén.


8.10. Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 és B9-0161/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0156/2019

(amely a B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 és B9-0161/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder és Tanja Fajon, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun és Viola Von Cramon Taubadel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan ésWitold Jan Waszczykowski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis és Alexis Georgoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0050)

(A B9-0155/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Tomáš Zdechovský szóbeli módosítást nyújt be egy új bekezdés beillesztése érdekében az (1) bekezdés után. Az elnök nem bocsátja szavazásra, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.

(Az ülést a szavazatindokolásokig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.55-kor folytatódik.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Thomas Cook csoport csődjének hatásai - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy és Stanislav Polčák

A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állása – országonkénti nyilvános jelentéstétel - B9-0117/2019
Molly Scott Cato és Jiří Pospíšil

Az északkelet-szíriai török hadművelet és annak következményei - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood és Jan Zahradil

Kutatás-mentés a Földközi-tengeren - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński és Jan Zahradil

Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński és Jan Zahradil.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.22-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése az AFME vezérigazgatójává (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000031/2019 felteszi: Paul Tang és Jonás Fernández, az S&D képviselőcsoport nevében, és Sven Giegold, a Bizottsághoz: Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója kinevezése az "Association for Financial Markets in Europe" (AFME) vezérigazgatójává (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang kifejti a kérdést.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Damien Carême, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Domènec Ruiz Devesa és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patrick Breyer.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.


15. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök a Tanács elnökével együtt a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott alábbi jogi aktusokat írta alá (2019.10.21-i jegyzőkönyv, 10. pont ):

- Az európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló 1309/2013/EU rendelet módosításáról (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2019/501 és az (EU) 2019/502 rendeletnek az alkalmazási időszakuk tekintetében történő módosításáról (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2019. október 16-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása  - éves jelentés (2019/2136(INI))

- A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés (2019/2135(INI))
(vélemény: AFCO)

- Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája –2018. évi éves jelentés (2019/2125(INI))
(vélemény: FEMM)

BUDG bizottság

- Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés (2019/2126(INI))
(vélemény: ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke))

CONT bizottság

- Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés (2019/2128(INI))

- Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2019. évi éves jelentés (2019/2127(INI))

ECON bizottság

- Versenypolitika – 2019. évi éves jelentés (2019/2131(INI))
(vélemény: INTA, AGRI)

- Bankunió – 2019. évi éves jelentés (2019/2130(INI))

- Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés (2019/2129(INI))

JURI bizottság

- Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritás és arányosság – jelentés a jogalkotás minőségének javításáról a 2017. és 2018. év vonatkozásában (2019/2133(INI))
(vélemény: AFCO)

- Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése ‑ 2017 és 2018 (2019/2132(INI))
(vélemény: AFCO, PETI)

PETI bizottság

- Az ombudsman tevékenysége – 2018. évi éves jelentés (2019/2134(INI))
(vélemény: AFCO)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2019. október 16-i határozatát követően)

BUDG bizottság

- Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés (2019/2126(INI))
(vélemény: ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

AFET bizottság

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AFET, DEVE

- Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AFET, DEVE, PECH

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 105. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2019. szeptember 17-i értesítését követően)

INTA bizottság

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(vélemény: AFET, DEVE)

- Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(vélemény: AFET, DEVE, PECH)

PECH bizottság

- Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(vélemény: DEVE, BUDG)

- Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötése (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(vélemény: DEVE, BUDG)


17. Petíciók

A 0852-19 - 0966-19 számú petíciókat 2019. október 22-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizttságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2019. október 22-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Bíróságon kívüli gyorsított biztosítékérvényesítés (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

2) a képviselők

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a szubszaharai Afrika egyes országaiban élő albínó személyek helyzetéről (B9-0102/2019)

utalva

illetékes :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió és Líbia közötti halászati partnerségi megállapodásról és az európai és líbiai halászok közötti együttműködésről (B9-0109/2019)

utalva

illetékes :

PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférésről az EU-ban (B9-0114/2019)

utalva

illetékes :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány a minimálbérre vonatkozó, 750 eurós alsó határérték uniós szintű meghatározásáról (B9-0115/2019)

utalva

illetékes :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Állásfoglalási indítvány a specifikus tanulási zavarokkal küzdő személyek helyzetéről (B9-0116/2019)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT


19. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


20. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. november 13. és 2019. november 14.


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.23-kor berekesztik.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat