Index 
Proces-verbal
XML 191kPDF 289kWORD 83k
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
3.1.Situația persoanelor LGBTI în Uganda
  
3.2.Egiptul
  
3.3.Noul cod penal propus în Indonezia
 4.Reluarea ședinței
 5.Premiul Saharov 2019 (anunțarea laureatului)
 6.Componența Comitetului consultativ
 7.Comunicarea Președintelui
 8.Votare
  
8.1.Situația persoanelor LGBTI în Uganda (vot)
  
8.2.Egiptul (vot)
  
8.3.Noua propunere de cod penal din Indonezia (vot)
  
8.4.Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord***I (vot)
  
8.5.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: acordarea parțială a unei autorizații pentru utilizarea trioxidului de crom (Cromomed S.A și alții) (vot)
  
8.6.Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (vot)
  
8.7.Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (vot)
  
8.8.Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (vot)
  
8.9.Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (vot)
  
8.10.Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (vot)
 9.Reluarea ședinței
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME (dezbatere)
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Petiții
 18.Depunere de documente
 19.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.00.


2. Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 21 octombrie 2019 (punctul 15 al PV din 21.10.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova și Atidzhe Alieva Veli, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi și Isabel García Muñoz, în numele Grupului S&D, referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev și Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson și Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Vot: punctul 8.6 al PV din 24.10.2019.


3. Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 23.10.2019.)


3.1. Situația persoanelor LGBTI în Uganda

Propuneri de rezoluții B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 și B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward și Tomas Tobé au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Maria Walsh, în numele Grupului PPE, Alex Agius Saliba, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, David Bull, neafiliat, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly și Seb Dance.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru și Radka Maxová.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 24.10.2019.


3.2. Egiptul

Propuneri de rezoluții B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 și B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Irina Von Wiese, în numele Grupului Renew, Mounir Satouri, în numele Grupului Verts/ALE, Elena Lizzi, în numele Grupului ID, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, și Brando Benifei.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill și Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace și Julie Ward.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 24.10.2019.


3.3. Noul cod penal propus în Indonezia

Propuneri de rezoluții B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 și B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Tudor Ciuhodaru, în numele Grupului S&D, Shaffaq Mohammed, în numele Grupului Renew, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Mislav Kolakušić, neafiliat, Isabel Wiseler-Lima și Ramona Strugariu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 24.10.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.50.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.04.


5. Premiul Saharov 2019 (anunțarea laureatului)

Președintele a comunicat decizia Parlamentului de a acorda Premiul Saharov 2019 lui Ilham Tohti, profesor de economie și apărător al drepturilor minorității uigure, condamnat la închisoare pe viață. Președintele a exprimat sprijinul Parlamentului pentru munca depusă de Ilham Tohti și a solicitat eliberarea sa imediată de către autoritățile chineze.


6. Componența Comitetului consultativ

În conformitate cu articolul 7 din Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese, Președintele a decis să-i numească la 24 octombrie 2019 pe:

—   Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

membri ai Comitetului consultativ pentru conduita deputaților,

precum și pe

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

membri de rezervă ai Comitetului consultativ pentru conduita deputaților.


7. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că a decis, în conformitate cu articolul 176 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, să îl sancționeze pe Angelo Ciocca, având în vedere comportamentul său agresiv și lipsit de respect față de colegii săi și față de instituție, prin care a încălcat în mod grav articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul de procedură în cursul dezbaterii de ieri privind operațiunile militare turce în nord-estul Siriei (punctul 7 al PV din 23.10.2019).

Sancțiunea constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de zece zile și, în al doilea rând, din suspendarea temporară a participării la toate activitățile Parlamentului pentru o perioadă de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc, fără a aduce atingere exercitării dreptului de vot în ședința plenară și sub rezerva respectării stricte a regulilor de conduită aplicabile deputaților. Sancțiunea intră în vigoare de la 4 noiembrie 2019.

Decizia a fost notificată deputatului în cauză, care poate să introducă o cale de atac internă în fața Biroului în conformitate cu articolul 177 din Regulamentul de procedură.

Președintele a precizat că, având în vedere anumite comportamente și exprimări constatate în plen de la începutul prezentei legislaturi, a decis, de comun acord cu președinții grupurilor politice, să nu mai tolereze comportamentele sau limbajul de natură să aducă atingere demnității Parlamentului.

°
° ° °

A intervenit Javier Moreno Sánchez.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Situația persoanelor LGBTI în Uganda (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 și B9-0142/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0134/2019

(care înlocuiește B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 și B9-0142/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann și Gina Dowding, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop și Özlem Demirel, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egiptul (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 și B9-0144/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0138/2019

(care înlocuiește B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 și B9-0143/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri și Ellie Chowns, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier și Manuel Bompard, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli și Piernicola Pedicini.

Adoptat (P9_TA(2019)0043)

(Propunerile de rezoluții B9-0136/2019 și B9-0144/2019 au devenit caduce.)


8.3. Noua propunere de cod penal din Indonezia (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 și B9-0153/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0145/2019

(care înlocuiește B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 și B9-0153/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0044)

(Propunerile de rezoluții B9-0146/2019, B9-0147/2019 și B9-0148/2019 au devenit caduce.)


8.4. Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0045)

A intervenit Younous Omarjee (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.5. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: acordarea parțială a unei autorizații pentru utilizarea trioxidului de crom (Cromomed S.A și alții) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații parțiale pentru utilizarea trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Cromomed S.A. și alții) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Deputați responsabili: Bas Eickhout, Maria Arena și Martin Hojsík

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0046)


8.6. Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 și B9-0124/2019

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 24 octombrie 2019 (punctul 2 al PV din 24.10.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0118/2019

(care înlocuiește B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 și B9-0124/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;

—   José Ramón Bauzá Díaz și Dinesh Dhamija, în numele Grupului Renew Europe;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Elena Kountoura, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P9_TA(2019)0047)

(Propunerea de rezoluție B9-0121/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (vot)

Dezbaterea a avut loc la 22 octombrie 2019 (punctul 19 al PV din 22.10.2019).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner și Ibán García Del Blanco, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, Karen Melchior și Stéphane Séjourné, în numele Grupului Renew Europe, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki și Raffaele Stancanelli, în numele Grupului ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația actuală privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) – raportarea publică pentru fiecare țară în parte (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0048)


8.8. Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 și B9-0133/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0123/2019

(care înlocuiește B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 și B9-0129/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor și Andreas Schieder, în numele Grupului S&D;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö și Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Nikolaj Villumsen și Özlem Demirel, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P9_TA(2019)0049)

(Propunerile de rezoluții B9-0126/2019 și B9-0133/2019 au devenit caduce.)


8.9. Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0130/2019

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0131/2019

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0132/2019

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0154/2019

Respins

Intervenții

Juan Fernando López Aguilar, (președintele Comisiei LIBE), la sfârșitul votului.


8.10. Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 și B9-0161/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0156/2019

(care înlocuiește B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 și B9-0161/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder și Tanja Fajon, în numele Grupului S&D;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun și Viola Von Cramon Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan și Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis și Alexis Georgoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0050)

(Propunerea de rezoluție B9-0155/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Tomáš Zdechovský a propus un amendament oral cu scopul de adăugare a unui nou alineat după alineatul (1). Parlamentul nu a aceeptat să supună la vot amendamentul oral, deoarece peste 40 de deputați au fost împotrivă.

(Ședința a fost suspendată câteva momente în așteptarea explicațiilor voturilor)


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.55.


10. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Efectele falimentului Grupului Thomas Cook - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy și Stanislav Polčák

Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte - B9-0117/2019
Molly Scott Cato și Jiří Pospíšil

Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood și Jan Zahradil

Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński și Jan Zahradil

Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński și Jan Zahradil.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.22.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000031/2019 adresată de Paul Tang și Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, și Sven Giegold, Comisiei: Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang a dezvoltat întrebarea.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Damien Carême, în numele Grupului Verts/ALE, Domènec Ruiz Devesa și Paul Tang.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Patrick Breyer.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a semnat, împreună cu Președintele Consiliului, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (punctul 10 al PV din 21.10.2019):

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/501 și (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării acesteia la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 octombrie 2019)

AFET

- Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raport anual (2019/2136(INI))

- Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual 2018 (2019/2135(INI))
(aviz: AFCO)

- Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință – raportul anual pe 2018 (2019/2125(INI))
(aviz: FEMM)

BUDG

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019 (2019/2126(INI))
(aviz: ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

CONT

- Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 (2019/2128(INI))

- Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018 (2019/2127(INI))

ECON

- Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019 (2019/2131(INI))
(aviz: INTA, AGRI)

- Uniunea bancară - raport anual 2019 (2019/2130(INI))

- Banca Centrală Europeană – raport anual 2018 (2019/2129(INI))

JURI

- Reglementarea adecvată a Uniunii Europene și subsidiaritatea și proporționalitatea - raport privind o mai bună legiferare 2017 și 2018 (2019/2133(INI))
(aviz: AFCO)

- Monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene în 2017 și 2018 (2019/2132(INI))
(aviz: AFCO, PETI)

PETI

- Activitățile Ombudsmanului European - raport anual 2018 (2019/2134(INI))
(aviz: AFCO)

Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 octombrie 2019)

BUDG

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019 (2019/2126(INI))
(aviz: ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AFET, DEVE

- Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AFET, DEVE, PECH

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ pentru o procedură de aprobare [articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 17 septembrie 2019)

INTA

- Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(aviz: AFET, DEVE)

- Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(aviz: AFET, DEVE, PECH)

PECH

- Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(aviz: DEVE, BUDG)

- Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(aviz: DEVE, BUDG)


17. Petiții

Petițiile nr. 0852-19 - 0966-19 au fost înscrise în registrul general la data de 22 octombrie 2019 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 22 octombrie 2019 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Executarea extrajudiciară accelerată a garanțiilor reale (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

2) de către deputați

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la situația persoanelor care suferă de albinism în anumite țări din Africa Subsahariană (B9-0102/2019)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Propunere de rezoluție referitoare la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Libia, precum și la cooperarea dintre pescarii europeni și cei libieni (B9-0109/2019)

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la accesul la medicamente esențiale în UE (B9-0114/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea unui prag salarial minim de 750 EUR în întreaga Uniune (B9-0115/2019)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Propunere de rezoluție referitoare la situația persoanelor cu tulburări de învățare specifice (B9-0116/2019)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

CULT


19. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


20. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 13 noiembrie 2019 și 14 noiembrie 2019.


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.23.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Ultima actualizare: 24 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate