Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες

18. Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης; (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης; (2019/2920(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlo Calenda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Jadwiga Wiśniewska, Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Andrea Caroppo, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, μη εγγεγραμμένη, Antonio Tajani, Nicolás González Casares, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτατης Jadwiga Wiśniewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Bonfrisco, Beata Kempa και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου