Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες

19. Δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (2019/2875(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Catherine Rowett, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Lars Patrick Berg, Andrey Slabakov, Márton Gyöngyösi, David McAllister και Δημήτρης Παπαδάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antony Hook, Paolo Borchia, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Evin Incir, Thierry Mariani, Λουκάς Φουρλάς, Jérôme Rivière, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ivan David και Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Κώστας Μαυρίδης, Ruža Tomašić, Mick Wallace και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου