Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 november 2019 - Bryssel

19. Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet (2019/2875(RSP))

Federica Mogherini (ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Catherine Rowett för Verts/ALE-gruppen, Anna Bonfrisco för ID-gruppen, Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Lars Patrick Berg, Andrey Slabakov, Márton Gyöngyösi, David McAllister och Demetris Papadakis.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Antony Hook, Paolo Borchia, Vangelis Meimarakis, Evin Incir, Thierry Mariani, Loucas Fourlas, Jérôme Rivière, Manolis Kefalogiannis, Ivan David och Stelios Kympouropoulos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Mick Wallace och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 4 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy