Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 listopada 2019 r. - Bruksela

20. Sytuacja w Boliwii (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Boliwii (2019/2896(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Maria Manuel Leitão Marques w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Benoît Biteau w imieniu grupy Verts/ALE, Markus Buchheit w imieniu grupy ID, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Anna Cavazzini, Idoia Villanueva Ruiz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Inma Rodríguez-Piñero i Massimiliano Smeriglio.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tudor Ciuhodaru, Julie Ward, Sandra Pereira i Mick Wallace.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności