Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 13. november 2019 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.30-året for Berlinmurens fald
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Anmodninger om ophævelse af immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 9.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 13.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 16.Arbejdsplan
 17.Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder (forhandling)
 18.EU's stålsektor: Hvordan beskytter man europæiske arbejdstagere og virksomheder? (forhandling)
 19.De tyrkiske boreaktiviteter i EU-farvandene i det østlige Middelhav (forhandling)
 20.Situationen i Bolivia (forhandling)
 21.Situationen i Chile (forhandling)
 22.International dag mod straffrihed for forbrydelser mod journalister (forhandling)
 23.Genopblussen af ebola i Østafrika (forhandling)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (136 kb) Deltagerliste (53 kb) Afstemning ved navneopråb (185 kb) 
 
Protokol (71 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (32 kb) 
 
Protokol (261 kb) Deltagerliste (67 kb) Afstemning ved navneopråb (114 kb) 
Seneste opdatering: 4. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik