Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 13 november 2019 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Trettioårsminnet av Berlinmurens fall
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Begäraden om upphävande av immunitet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 10.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Arbetsplan
 17.Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (debatt)
 18.EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan? (debatt)
 19.Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet (debatt)
 20.Situationen i Bolivia (debatt)
 21.Situationen i Chile (debatt)
 22.Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister (debatt)
 23.Återuppblossandet av Ebola i Östafrika (debatt)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (138 kb) Närvarolista (53 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (185 kb) 
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (53 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (185 kb) 
 
Protokoll (71 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (32 kb) 
 
Protokoll (259 kb) Närvarolista (68 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (125 kb) 
Senaste uppdatering: 4 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy