Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0415(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0019/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0019/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2019 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0052

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες

5.2. Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0052)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου