Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2859(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0171/2019

Ingediende teksten :

B9-0171/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/11/2019 - 5.6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0056

Notulen
Donderdag 14 november 2019 - Brussel

5.6. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Verantwoordelijke leden: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0056)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid