Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0166/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0058

Pöytäkirja
Torstai 14. marraskuuta 2019 - Bryssel

5.8. Seksuaalikasvatuksen kriminalisointi Puolassa (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin maanantaina 21. lokakuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 21.10.2019, kohta 17).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner ja Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller ja Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela ja Moritz Körner Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak ja Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019)

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019)

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil ja Maximilian Krah ID-ryhmän puolesta seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0166/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0058)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0167/2019 ja B9-0168/2019 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 7. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö