Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2891(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0166/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0058

Notulen
Donderdag 14 november 2019 - Brussel

5.8. Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (stemming)
CRE

Het debat heeft plaatsgevonden op maandag 21 oktober 2019 (punt 17 van de notulen van 21.10.2019).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner en Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller en Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak en Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over strafbaarstelling van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil en Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, over strafbaarstelling van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0166/2019

Aangenomen (P9_TA(2019)0058)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

(Ontwerpresoluties B9-0167/2019 en B9-0168/2019 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid