Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0166/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0058

Protokół
Czwartek, 14 listopada 2019 r. - Bruksela

5.8. Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się w poniedziałek 21 października 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner i Frances Fitzgerald, w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller i Bogusław Liberadzki, w imieniu grupy S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela i Moritz Körner, w imieniu grupy Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak i Marie Toussaint, w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil i Maximilian Krah, w imieniu grupy ID, w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0166/2019

Przyjęto (P9_TA(2019)0058)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

(Projekty rezolucji B9-0167/2019 i B9-0168/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności