Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B9-0166/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0058

Proces-verbal
Joi, 14 noiembrie 2019 - Bruxelles

5.8. Incriminarea educației sexuale în Polonia (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc luni 21 octombrie 2019 (punctul 17 al PV din 21.10.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner și Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller și Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela și Moritz Körner, în numele Grupului Renew Europe, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil și Maximilian Krah, în numele Grupului ID, referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0166/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0058)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

(Propunerile de rezoluții B9-0167/2019 și B9-0168/2019 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 7 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate