Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 27k
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (гласуване)

5.2. Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки * (гласуване)

5.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (гласуване)

5.4. Възражение съгласно член 112: Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (гласуване)

5.5. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) (гласуване)

5.6. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9 (гласуване)

5.7. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21 (гласуване)

5.8. Криминализиране на сексуалното образование в Полша (гласуване)
Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност