Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. listopadu 2019 - Brusel

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


5.1. Žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity (hlasování)

5.2. Prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží * (hlasování)

5.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie (hlasování)

5.4. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (hlasování)

5.5. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1) (hlasování)

5.6. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9 (hlasování)

5.7. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět událostí Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21 (hlasování)

5.8. Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku (hlasování)
Poslední aktualizace: 13. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí