Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 november 2019 - Brussel

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


5.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes (stemming)

5.2. Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen * (stemming)

5.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/001BE/Carrefour - België (stemming)

5.4. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (stemming)

5.5. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1) (stemming)

5.6. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 (stemming)

5.7. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert (stemming)

5.8. Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid