Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. novembra 2019 - Brusel

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


5.1. Žiadosť o zbavenie imunity Josého Manuela Fernandesa (hlasovanie)

5.2. Predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru * (hlasovanie)

5.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgicko (hlasovanie)

5.4. Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (hlasovanie)

5.5. Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1) (hlasovanie)

5.6. Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9 (hlasovanie)

5.7. Námietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch, štyroch alebo piatich genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21 (hlasovanie)

5.8. Kriminalizácia sexuálnej výchovy v Poľsku (hlasovanie)
Posledná úprava: 13. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia