Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел

9. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисии IMCO, AGRI, PETI

- Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI

Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност