Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 14 november 2019 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.De situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać (debat)
 3.De situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes (stemming)
  5.2.Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen * (stemming)
  5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/001BE/Carrefour - België (stemming)
  5.4.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (stemming)
  5.5.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1) (stemming)
  5.6.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 (stemming)
  5.7.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert (stemming)
  5.8.Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Ingekomen stukken
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten
 10.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Sluiting van de vergadering
 13.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (116 kb) Presentielijst (57 kb) Uitslag van de stemming (52 kb) Hoofdelijke stemming (1826 kb) 
 
Notulen (67 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (32 kb) Hoofdelijke stemming (68 kb) 
 
Notulen (232 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de stemming (116 kb) Hoofdelijke stemming (426 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid