Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 14 listopada 2019 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja migrantów w Bośni, w szczególności w Bihaciu (debata)
 3.Sytuacja w punktach szybkiej rejestracji migrantów na wyspach greckich, w szczególności przypadek Morii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa (głosowanie)
  
5.2.Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów * (głosowanie)
  
5.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (głosowanie)
  
5.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (głosowanie)
  
5.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1) (głosowanie)
  
5.6.Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9 (głosowanie)
  
5.7.Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 (głosowanie)
  
5.8.Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 7.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 8.Składanie dokumentów
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Zamknięcie posiedzenia
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (116 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Głosowanie imienne (1826 kb) 
 
Protokół (116 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Głosowanie imienne (1826 kb) 
 
Protokół (67 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (29 kb) Głosowanie imienne (66 kb) 
 
Protokół (235 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (122 kb) Głosowanie imienne (424 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności