Seznam 
Zápis
PDF 232kWORD 68k
Čtvrtek, 14. listopadu 2019 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Situace migrantů v Bosně, zejména v Bihači (rozprava)
 3.Situace v hotspotech na řeckých ostrovech, zejména případ táboru Moria (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  5.1.Žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity (hlasování)
  5.2.Prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží * (hlasování)
  5.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie (hlasování)
  5.4.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (hlasování)
  5.5.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1) (hlasování)
  5.6.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9 (hlasování)
  5.7.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět událostí Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21 (hlasování)
  5.8.Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Předložení dokumentů
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 10.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 11.Termín příštího dílčího zasedání
 12.Ukončení denního zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Situace migrantů v Bosně, zejména v Bihači (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace migrantů v Bosně, zejména v Bihači (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Karlo Ressler za skupinu PPE, Dietmar Köster za skupinu S&D, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Dominique Bilde za skupinu ID, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Naomi Long za skupinu Renew, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino a Fabienne Keller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol a Domènec Ruiz Devesa.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupila Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


3. Situace v hotspotech na řeckých ostrovech, zejména případ táboru Moria (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v hotspotech na řeckých ostrovech, zejména případ táboru Moria (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Erik Marquardt za skupinu Verts/ALE, Jean-Paul Garraud za skupinu ID, Emmanouil Fragkos za skupinu ECR, Konstantinos Arvanitis za skupinu GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu a Nikos Androulakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis a Tudor Ciuhodaru.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:36.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


5.1. Žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity [2019/2005(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0051)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)


5.2. Prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0052)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)


5.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(pro přijetí návrhu usnesení požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0053)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

Vystoupení

José Manuel Fernandes (zpravodaj) před hlasováním.


5.4. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0054)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


5.5. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0055)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)


5.6. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0056)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)


5.7. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět událostí Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři, čtyři nebo pět z genetických modifikací Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0057)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)


5.8. Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku (hlasování)

Rozprava se konala v pondělí 21. října 2019 (bod 17 zápisu ze dne 21.10.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner a Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller a Bogusław Liberadzki za skupinu S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela a Moritz Körner za skupinu Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak a Marie Toussaint za skupinu Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil a Maximilian Krah za skupinu ID o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0166/2019

přijat (P9_TA(2019)0058)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

(Návrhy usnesení B9-0167/2019 a B9-0168/2019 se neberou v potaz.)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku - B9-0166/2019, B9-0167/2019 a B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák a Daniel Hannan.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků INF 1/2019 – Hospodářský a sociální výbor (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 3/2019 – Výbor regionů (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 23/2019 - oddíl III - Komise (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 24/2019 - oddíl III - Komise (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 25/2019 - oddíl III - Komise (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2019 – Výbor regionů (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Raffaele Stancanelli. Návrh usnesení o strategii využití Sicílie coby hlavního logistického centra EU pro obchod s Afrikou (B9-0162/2019)

předáno

příslušný výbor :

INTA


9. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbory IMCO, AGRI, PETI

- Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu budou zápisy ze včerejšího a dnešního denního zasedání předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


11. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 25. do 28. listopadu 2019.


12. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 12:18.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Poslední aktualizace: 13. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí