Indeks 
Protokol
PDF 232kWORD 67k
Torsdag den 14. november 2019 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Situationen for migranter i Bosnien, navnlig i Bihać (forhandling)
 3.Situationen i hotspottene på de græske øer, navnlig Moria (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet (afstemning)
  5.2.Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer * (afstemning)
  5.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien (afstemning)
  5.4.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (afstemning)
  5.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1) (vote)
  5.6.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 (vote)
  5.7.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21 (vote)
  5.8.Kriminalisering af seksualundervisning i Polen (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Modtagne dokumenter
 9.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 10.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Hævelse af mødet
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Situationen for migranter i Bosnien, navnlig i Bihać (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Situationen for migranter i Bosnien, navnlig i Bihać (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Karlo Ressler for PPE-Gruppen, Dietmar Köster for S&D-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Naomi Long for Renew-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino og Fabienne Keller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol og Domènec Ruiz Devesa.

tog ordet Dimitris Avramopoulos.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

tog ordet Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Situationen i hotspottene på de græske øer, navnlig Moria (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Situationen i hotspottene på de græske øer, navnlig Moria (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Erik Marquardt for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Paul Garraud for ID-Gruppen, Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, Konstantinos Arvanitis for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu og Nikos Androulakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis og Tudor Ciuhodaru.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Tytti Tuppurainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.36.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


5.1. Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet [2019/2005(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0051)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


5.2. Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0052)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)


5.3. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Et flertal af Parlamentets medlemmer og 3/5 af de afgivne stemmer påkrævet for at vedtage forslaget til beslutning)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0053)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Indlæg

José Manuel Fernandes (ordfører), før afstemningen.


5.4. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0054)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


5.5. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1) (vote)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, , om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89788-sojabønne (MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0055)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)


5.6. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 (vote)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0056)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


5.7. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21 (vote)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0057)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


5.8. Kriminalisering af seksualundervisning i Polen (afstemning)

Forhandlingen fandt sted mandag den 21. oktober 2019 (punkt 17 i protokollen af 21.10.2019).

Indgivne beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel 132, paragraphe 2, du règlement, som afslutning på forhandlingen:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner og Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller og Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela og Moritz Körner for Gruppen Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak og Marie Toussaint for Verts/ALE-Gruppen, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen om kriminalisering af seksualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019)

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen om kriminalisering af seksualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019)

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil og Maximilian Krah for ID-Gruppen om kriminalisering af seksualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0166/2019

Vedtaget (P9_TA(2019)0058)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

(Forslag til beslutning B9-0167/2019 og B9-0168/2019 bortfaldt).


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Kriminalisering af seksualundervisning i Polen - B9-0166/2019, B9-0167/2019 og B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák og Daniel Hannan.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2019 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF32/2019 – Regionsudvalget (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 23/2019 - Sektion III - Kommissionen (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 24/2019 - Sektion III - Kommissionen (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 25/2019 - Sektion III - Kommissionen (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 4/2019 – Regionsudvalget (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

- Raffaele Stancanelli. Forslag til beslutning om en strategi for at udnytte Sicilien som EU's vigtigste logistiske knudepunkt for handel med Afrika (B9-0162/2019)

henvist til:

kor.udv. :

INTA


9. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

IMCO, AGRI, PETI

- Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

henvist til kor. udv.: AFCO
rådg. udv.: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde såvel som protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


11. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 25. november 2019 - 28. november 2019.


12. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 12.18.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Seneste opdatering: 7. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik