Index 
Jegyzőkönyv
XML 117kPDF 236kWORD 66k
2019. november 14., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A migránsok helyzete Boszniában, különösen Bihaćban (vita)
 3.A görög szigeteken lévő uniós fogadóállomásokon kialakult helyzet, különös tekintettel Moria esetére (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Szavazások órája
  
5.1.José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
5.2.A termékek távértékesítése és bizonyos belföldi termékértékesítések * (szavazás)
  
5.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour (szavazás)
  
5.4.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (szavazás)
  
5.5.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójabab (szavazás)
  
5.6.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica és MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 és NK603 × DAS-40278-9 alkombinációi (szavazás)
  
5.7.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 kukorica, valamint a genetikai eseményekből kettőt, hármat, négyet vagy ötöt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)
  
5.8.A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 10.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülésnapok időpontja
 12.Az ülés berekesztése
 13.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A migránsok helyzete Boszniában, különösen Bihaćban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A migránsok helyzete Boszniában, különösen Bihaćban (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Karlo Ressler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dietmar Köster, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Naomi Long, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino és Fabienne Keller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol és Domènec Ruiz Devesa.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.


3. A görög szigeteken lévő uniós fogadóállomásokon kialakult helyzet, különös tekintettel Moria esetére (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A görög szigeteken lévő uniós fogadóállomásokon kialakult helyzet, különös tekintettel Moria esetére (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Erik Marquardt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Paul Garraud, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Emmanouil Fragkos, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Konstantinos Arvanitis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu és Nikos Androulakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis és Tudor Ciuhodaru.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 11.36-kor folytatódik.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


5.1. José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2005(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0051)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)


5.2. A termékek távértékesítése és bizonyos belföldi termékértékesítések * (szavazás)

Jelentés a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0052)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)


5.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Az állásfoglalási indítvány elfogadásához a parlamenti képviselők többsége és a leadott szavazatok 3/5-e szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0053)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Felszólalás

José Manuel Fernandes (előadó) a szavazás előtt.


5.4. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) éa (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0054)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


5.5. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) éa (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0055)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


5.6. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica és MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 és NK603 × DAS-40278-9 alkombinációi (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) éa (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 kukoricát, valamint a MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 és NK603 × DAS-40278-9 alkombinációt tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0056)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


5.7. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 kukorica, valamint a genetikai eseményekből kettőt, hármat, négyet vagy ötöt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) éa (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 kukoricát, valamint a Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 és GA21 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0057)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


5.8. A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban (szavazás)

A vita időpontja: 2019. október 21., hétfő (2019.10.21-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Állásfoglalási indítványok, a vita lezárásaként benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner és Frances Fitzgerald, a PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller és Bogusław Liberadzki, az S&D képviselőcsoport nevében, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela és Moritz Körner, a Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak és Marie Toussaint, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, a szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil és Maximilian Krah, az ID képviselőcsoport nevében, a szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0166/2019

Elfogadva. (P9_TA(2019)0058)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

(A B9-0167/2019 és B9-0168/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban - B9-0166/2019, B9-0167/2019 és B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák és Daniel Hannan.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az INF 1/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 3/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására – Régiók Bizottsága (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 23/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására – III. szakasz – Bizottság (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 24/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására – III. szakasz – Bizottság (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 25/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására – III. szakasz – Bizottság (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 4/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

- Raffaele Stancanelli. Állásfoglalási indítvány az Afrikával folytatott kereskedelem fő uniós logisztikai központjaként Szicíliát előtérbe helyező stratégiáról (B9-0162/2019)

utalva

illetékes :

INTA


9. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

IMCO, AGRI, PETI bizottság

- A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális és az előző napi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


11. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. november 25–2019. november 28.


12. Az ülés berekesztése

Az ülést 12.18-kor berekesztik.


13. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Utolsó frissítés: 2020. január 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat