Rodyklė 
Protokolas
XML 115kPDF 235kWORD 68k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Migrantų padėtis Bosnijoje, visų pirma Bihače (diskusijos)
 3.Padėtis migrantų antplūdžio valdymo centruose Graikijos salose, ypač Morijos atvejis (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą (balsavimas)
  
5.2.Nuotolinė prekyba prekėmis ir tam tikros šalies viduje tiekiamos prekės * (balsavimas)
  
5.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ (balsavimas)
  
5.4.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: leidimo genetiškai modifikuota medvilnė LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (vote)
  
5.5.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 89788 (MON-89788-1) (vote)
  
5.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir tam tikri jų deriniai MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9 (vote)
  
5.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios iš šių modifikacijų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21 (vote)
  
5.8.Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Gauti dokumentai
 9.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 10.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 12.Posėdžio pabaiga
 13.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Migrantų padėtis Bosnijoje, visų pirma Bihače (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Migrantų padėtis Bosnijoje, visų pirma Bihače (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Karlo Ressler PPE frakcijos vardu, Dietmar Köster S&D frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Dominique Bilde ID frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Naomi Long Renew frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ivan Vilibor Sinčić, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Elena Lizzi, Malin Björk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karlo Ressler), Milan Zver, Pietro Bartolo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino ir Fabienne Keller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol ir Domènec Ruiz Devesa.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.


3. Padėtis migrantų antplūdžio valdymo centruose Graikijos salose, ypač Morijos atvejis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis migrantų antplūdžio valdymo centruose Graikijos salose, ypač Morijos atvejis (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Erik Marquardt Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Paul Garraud ID frakcijos vardu, Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu ir Nikos Androulakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis ir Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.36 val.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


5.1. Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą [2019/2005(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0051)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)


5.2. Nuotolinė prekyba prekėmis ir tam tikros šalies viduje tiekiamos prekės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0052)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)


5.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Kad pasiūlymas dėl rezoliucijos būtų priimtas, reikia, kad dėl jo balsuotų visų Parlamento narių dauguma ir jam pritartų 3/5 balsavusių Parlamento narių)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0053)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

Kalbėjo:

José Manuel Fernandes (pranešėjas), prieš balsavimą.


5.4. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: leidimo genetiškai modifikuota medvilnė LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (vote)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį ENVI komitetas pateikė pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Atsakingi nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0054)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)


5.5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 89788 (MON-89788-1) (vote)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį ENVI komitetas pateikė pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 89788 (MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Atsakingi nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0055)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)


5.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir tam tikri jų deriniai MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9 (vote)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį ENVI komitetas pateikė pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir jų subkombinacijų MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Atsakingi nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0056)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)


5.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios iš šių modifikacijų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21 (vote)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį ENVI komitetas pateikė pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Atsakingi nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0057)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)


5.8. Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. spalio 21 d., pirmadienį (2019 10 21 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, siekiant užbaigti diskusijas:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner ir Frances Fitzgerald, PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller ir Bogusław Liberadzki, S&D frakcijos vardu, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela ir Moritz Körner, RENEW frakcijos vardu, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak ir Marie Toussaint, Verts/ALE frakcijos vardu, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry ir Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska ir Jadwiga Wiśniewska, ECR frakcijos vardu, dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil ir Maximilian Krah, ID frakcijos vardu, dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0166/2019

Priimta (P9_TA(2019)0058)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0167/2019 ir B9-0168/2019 anuliuoti.)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje - B9-0166/2019, B9-0167/2019 ir B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák ir Daniel Hannan.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2019. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2019. Regionų komitetas (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 23/2019. III skirsnis - Komisija (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 24/2019. III skirsnis – Komisija (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 25/2019. III skirsnis - Komisija (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2019. Regionų komitetas (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių

- Raffaele Stancanelli. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sicilijos, kaip pagrindinio ES prekybos su Afrika logistikos centro, vystymo strategijos (B9-0162/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA


9. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

IMCO, AGRI, PETI

- Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas ir vakarykščio posėdžio protokolas bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


11. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. lapkričio 25 d. 2019 m. lapkričio 28 d..


12. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 12.18 val.


13. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Atnaujinta: 2020 m. sausio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika