Index 
Proces-verbal
PDF 232kWORD 67k
Joi, 14 noiembrie 2019 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația migranților în Bosnia, în special în Bihać (dezbatere)
 3.Situația din punctele „hotspot” din insulele grecești, în special situația din Moria (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Votare
  5.1.Solicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes (vot)
  5.2.Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri * (vot)
  5.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia (vot)
  5.4.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (vote)
  5.5.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1) (vote)
  5.6.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9 (vote)
  5.7.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21 (vote)
  5.8.Incriminarea educației sexuale în Polonia (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Depunere de documente
 9.Decizii privind anumite documente
 10.Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Încheierea ședinței
 13.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Situația migranților în Bosnia, în special în Bihać (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația migranților în Bosnia, în special în Bihać (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Karlo Ressler, în numele Grupului PPE, Dietmar Köster, în numele Grupului S&D, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Naomi Long, în numele Grupului Renew, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino și Fabienne Keller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol și Domènec Ruiz Devesa.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

A intervenit Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Situația din punctele „hotspot” din insulele grecești, în special situația din Moria (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația din punctele „hotspot” din insulele grecești, în special situația din Moria (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Erik Marquardt, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Paul Garraud, în numele Grupului ID, Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, Konstantinos Arvanitis, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu și Nikos Androulakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis și Tudor Ciuhodaru.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.36.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


5.1. Solicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes [2019/2005(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0051)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)


5.2. Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0052)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)


5.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Majoritatea deputaților în Parlamentul European și 3/5 din voturile exprimate sunt necesare pentru adoptarea propunerii de rezoluție.)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0053)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Intervenții

José Manuel Fernandes (raportor), înainte de vot.


5.4. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (vote)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din bumbac modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0054)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


5.5. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1) (vote)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0055)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)


5.6. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9 (vote)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și din subcombinații MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0056)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


5.7. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21 (vote)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112, alineatele (2) și (3), din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei, patru sau cinci dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0057)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)


5.8. Incriminarea educației sexuale în Polonia (vot)

Dezbaterea a avut loc luni 21 octombrie 2019 (punctul 17 al PV din 21.10.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner și Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller și Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela și Moritz Körner, în numele Grupului Renew Europe, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil și Maximilian Krah, în numele Grupului ID, referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0166/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0058)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

(Propunerile de rezoluții B9-0167/2019 și B9-0168/2019 au devenit caduce.)


6. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Incriminarea educației sexuale în Polonia - B9-0166/2019, B9-0167/2019 și B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák și Daniel Hannan.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite INF 1/2019 - Comitetul Economic și Social European (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 3/2019 - Comitetul Regiunilor (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 23/2019 - Sectiunea III - Comisie (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 24/2019 - Secțiunea III - Comisia (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 25/2019 - Sectiunea III - Comisia (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2019 - Comitetul Regiunilor (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați

- Raffaele Stancanelli. Propunere de rezoluție referitoare la strategia de valorificare a Siciliei ca principal centru logistic al UE pentru schimburile comerciale cu Africa (B9-0162/2019)

retrimis

comisiei competente :

INTA


9. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizării (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

comisii: IMCO, AGRI, PETI

- Încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe și procesul-verbal al zilei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


11. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 25 noiembrie 2019 și 28 noiembrie 2019.


12. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 12.18.


13. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Ultima actualizare: 7 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate