Kazalo 
Zapisnik
PDF 228kWORD 67k
Četrtek, 14. november 2019 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Položaj migrantov v Bosni, zlasti v Bihaću (razprava)
 3.Razmere v žariščnih točkah na grških otokih, zlasti primer Morie (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu (glasovanje)
  5.2.Prodaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga * (glasovanje)
  5.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija (glasovanje)
  5.4.Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (glasovanje)
  5.5.Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 89788 (MON-89788-1) (glasovanje)
  5.6.Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9 (vote)
  5.7.Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih transformacijskih dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21 (glasovanje)
  5.8.Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Predložitev dokumentov
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 11.Datum naslednjih sej
 12.Zaključek seje
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Položaj migrantov v Bosni, zlasti v Bihaću (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Položaj migrantov v Bosni, zlasti v Bihaću (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Karlo Ressler v imenu skupine PPE, Dietmar Köster v imenu skupine S&D, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Dominique Bilde v imenu skupine ID, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Naomi Long v imenu skupine Renew, Ivan Vilibor Sinčić samostojni poslanec, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino in Fabienne Keller.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol in Domènec Ruiz Devesa.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorila je Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.


3. Razmere v žariščnih točkah na grških otokih, zlasti primer Morie (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v žariščnih točkah na grških otokih, zlasti primer Morie (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Erik Marquardt v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Paul Garraud v imenu skupine ID, Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR, Konstantinos Arvanitis v imenu skupine GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos samostojni poslanec, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu in Nikos Androulakis.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis in Tudor Ciuhodaru.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.36.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


5.1. Zahteva za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu [2019/2005(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0051)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)


5.2. Prodaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0052)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)


5.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Za sprejetje predloga resolucije je zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih glasov)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0053)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Govori

José Manuel Fernandes (poročevalec), pred glasovanjem.


5.4. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v promet v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0054)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


5.5. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 89788 (MON-89788-1) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 89788 (MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v promet v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0055)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)


5.6. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9 (vote)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja v promet za proizvode, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9 ali so iz njih sestavljeni ali narejeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0056)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)


5.7. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih transformacijskih dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih genskih transformacijskih dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0057)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)


5.8. Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem (glasovanje)

Razprava je potekala v ponedeljek, 21. oktobra 2019 (točka 17 zapisnika z dne 21.10.2019).

Predlogi resolucij, ki so bili predloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner in Frances Fitzgerald v imenu skupine PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller in Bogusław Liberadzki v imenu skupine S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela in Moritz Körner v imenu skupine Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak in Marie Toussaint v imenu skupine Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil in Maximilian Krah v imenu skupine ID o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0166/2019

Sprejeto (P9_TA(2019)0058)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

(Predlogi resolucij B9-0167/2019 in B9-0168/2019 so brezpredmetni.)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem - B9-0166/2019, B9-0167/2019 in B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák in Daniel Hannan.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


8. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 1/2019 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 3/2019 - Odbor regij (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 4/2019 - Odbor regij (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Raffaele Stancanelli. Predlog resolucije o strategiji uveljavljanja Sicilije kot glavnega logističnega centra EU za trgovino z Afriko (B9-0162/2019)

posredovano

pristojni odbor :

INTA


9. Sklepi o določenih dokumentih

Sprememba napotitve (člen 56 Poslovnika)

odbori IMCO, AGRI, PETI

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenja: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202( 3) Poslovnika sta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


11. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 25. novembra 2019 do 28. novembra 2019.


12. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 12.18.


13. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Zadnja posodobitev: 7. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov