Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. marraskuuta 2019 - Strasbourg

13. Käsittelyjärjestys
CRE

Marraskuun II 2019 (PE 643.308/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

Maanantai

Komission julkilausuma aiheesta ”Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen” (PDOJ:n kohta 33) siirretään tiistai-iltapäivään, ennen komission julkilausumaa aiheesta ”WTO:n valituselimen kriisi” (PDOJ:n 42 kohta). Tiistain istuntoa jatketaan klo 23.00 asti.

Torstai

Äänestystä aikaistetaan niin, että se alkaisi klo 11.30 ja päättyisi klo 13.30.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Lisäksi puhemies oli vastaanottanut seuraavat muutospyynnöt:

Tiistai

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että aiheesta ”Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet” (PDOJ:n 48 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys seuraavan istuntojakson aikana.

Puheenvuoro: GUE/NGL-ryhmän puolesta Malin Björk, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (248 puolesta, 146 vastaan, 17 tyhjää).

ID-ryhmän pyysi, että päivän esityslistan viimeiseksi kohdaksi lisätään komission julkilausuma lyijyammusten kieltämisestä.

Puheenvuoro: ID-ryhmän puolesta Markus Buchheit, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (64 puolesta, 339 vastaan, 15 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmän pyysi, että esityslistalle lisätään WTO:n valituselimen kriisiä koskevan komission julkilausuman jälkeen (PDOJ:n 42 kohta) neuvoston ja komission julkilausumat kolmansiin maihin tehtäviin eläinkuljetuksiin liittyvästä eläinten huonosta kohtelusta.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Anja Hazekamp, joka perusteli pyynnön, Renew-ryhmän puolesta Fredrick Federley, joka ehdotti, että keskustelu pidettäisiin ja äänestys toimitettaisiin seuraavan istuntojakson aikana, ja Anja Hazekamp, joka hyväksyi Fredrick Federleyn ehdotuksen.

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmän pyysi, että esityslistan kolmanneksi kohdaksi lisätään komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Kiinan uiguureiden tilanteesta ("China cables"). Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista toimitettaisiin äänestys seuraavalla istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Ska Keller, joka perusteli pyynnön, ja PPE-ryhmän puolesta Michael Gahler, joka ehdotti, että keskustelu pidettäisiin ja äänestys toimitettaisiin seuraavalla istuntojaksolla. Ska Keller hyväksyi Michael Gahlerin ehdotuksen.

Torstai

S&D-ryhmän pyysi, että Algeriassa vangittuja ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolustajia (PDOJ:n 54 kohta) koskevan keskustelun otsikko muutetaan muotoon ”Vapauksien toteutuminen Algeriassa".

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Raphaël Glucksmann, joka perusteli pyynnön, ja ID-ryhmän puolesta Marco Dreosto, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Željana Zovko käytti puheenvuoron.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö