Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris - Strasbūra

13. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2019. gada novembra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 643.308/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja izdarīt šādus grozījumus.

Pirmdiena

Komisijas paziņojums par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (GDKP 33. punkts) tiktu pārcelts uz otrdienas pēcpusdienu, iekļaujot to pirms Komisijas paziņojuma par PTO Apelācijas institūcijas krīzi (GDKP 42. punkts). Otrdienas sēdei būtu jānotiek ilgāk, līdz plkst. 23.00.

Ceturtdiena

Balsošanas laiks notiktu agrāk. Tas sāktos plkst. 11.30 un beigtos plkst. 13.30.

Parlaments piekrita šiem ierosinājumiem.

Turklāt sēdes vadītājs ir saņēmis pieprasījumus izdarīt šādus grozījumus.

Otrdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums debates par publisku diskrimināciju un naida runu, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI brīvām zonām (GDKP 48. punkts), slēgt, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots nākamajā sēdē.

Uzstājās Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (248 par, 146 pret, 17 atturas).

ID grupas pieprasījums kā pēdējo otrdienas debatēs papildus iekļaut Komisijas paziņojumu par svinu saturošas munīcijas aizliegumu.

Uzstājās Markus Buchheit ID grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (64 par, 339 pret, 15 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums aiz Komisijas paziņojuma par PTO Apelācijas institūcijas krīzi (GDKP 42. punkts) papildus iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par labturības ziņā nepieņemamiem apstākļiem, kādos dzīvnieki tiek pārvadāti uz trešām valstīm.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, Fredrick Federley Renew grupas vārdā, kurš ierosināja debates un balsošanu rīkot nākamajā sēdē, un Anja Hazekamp, kura piekrita Fredrick Federley priekšlikumam.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums kā trešo punktu papildus iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par uiguru stāvokli Ķīnā (China Cables). Debates noslēgtos ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, par kuriem tiktu balsots nākamajā sēdē.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, un Michael Gahler PPE grupas vārdā, kurš ierosināja debates un balsošanu rīkot nākamajā sēdē. Ska Keller piekrita Michael Gahler priekšlikumam.

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums virsrakstu debatēm par cilvēktiesību un reliģijas brīvības aizstāvju apcietināšanu Alžīrijā (GDKP 54. punkts) grozīt uz “Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā.

Uzstājās Raphaël Glucksmann S&D grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Marco Dreosto, ID grupas vārdā, kurš iebilda pret pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Željana Zovko.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 31. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika