Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 25. november 2019 - Strasbourg

13. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje novembra 2019 (PE 643.308/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe:

Ponedeljek

Izjava Komisije o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (točka 33 PDOJ) se preloži na torek popoldne pred izjavo Komisije z naslovom Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (točka 42 PDOJ). Torkova seja se podaljša do 23.00.

Četrtek

Čas za glasovanje se premakne naprej: začel se bo ob 11.30 in končal ob 13.30.

Parlament je odobril te predloge.

Poleg tega je predsednik dobil tudi zahteve za naslednje spremembe:

Torek

Zahteva skupine GUE/NGL, naj se razprava z naslovom Javno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“ (točka 48 PDOJ) zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih se bo glasovalo na naslednjem delnem zasedanju.

Govoril je Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (248 za, 146 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine ID, naj se izjava Komisije o prepovedi svinčenega streliva doda kot zadnja razprava tega dne.

Govoril je Markus Buchheit v imenu skupine ID, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (64 za, 339 proti, 15 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, naj se izjavi Sveta in Komisije o nedopustnih pogojih v zvezi z dobrobitjo živali pri prevozu v tretje države doda po izjavi Komisije z naslovom Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (točka 42 PDOJ).

Govorila sta Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, Fredrick Federley v imenu skupine Renew, ki je predlagal, naj se razprava in glasovanje preložita na naslednje delno zasedanje, in ponovno Anja Hazekamp, ki je sprejela predlog Fredricka Federleya.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, naj se izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o položaju Ujgurov na Kitajskem ("China cables") doda kot tretja točka. Razprava bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo na naslednjem delnem zasednju.

Govorila sta Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo, in Michael Gahler v imenu skupine PPE, ki je predlagal, naj se razprava in glasovanje preložita na naslednje delno zasedanje. Ska Keller je sprejela predlog Michaela Gahlerja.

Četrtek

Zahteva skupine S&D, naj se naslov razprave o zapiranju zagovornikov človekovih pravic in verski svobodi v Alžiriji (točka 54 PDOJ) spremeni v "Razmere na področju svoboščin v Alžiriji".

Govorila sta Raphaël Glucksmann v imenu skupine S&D, ki je obrazložil zahtevo, in Marco Dreosto, v imenu skupine ID, ki je bil proti zahtevi.

Parlament je odobril zahtevo.

Govorila je Željana Zovko.

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 31. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov