Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2712(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Разисквания :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 25 ноември 2019 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

14. Критично състояние на климата и околната среда - Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Критично състояние на климата и околната среда (2019/2930(RSP))

Въпрос с искане за устен отговор (O-000029/2019) зададен от Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska и Mick Wallace, към Съвета: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25) (B9-0055/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000030/2019) зададен от Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska и Mick Wallace, към Комисията: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25) (B9-0056/2019)

Kimmo Tiilikainen (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Pascal Canfin разви въпросите.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата Renew, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Sylvia Limmer, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Manuel Bompard, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, независим член на ЕП, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Robert Rowland, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Robert Rowland, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt и María Soraya Rodríguez Ramos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Aileen McLeod, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Robert Rowland, Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, която почете бившия член на ЕП Francesc Gambús, починал наскоро (Председателят се присъедини към нейните думи), César Luena, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Robert Rowland, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Robert Rowland, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly и Радан Кънев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen и Robert Rowland.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Kimmo Tiilikainen.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pascal Canfin, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Mohammed Chahim, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата Renew, Pär Holmgren, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, и Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, на Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 28.11.2019 г и точка 8.8 от протокола от 28.11.2019 г.

Последно осъвременяване: 31 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност