Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2712(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Forhandlinger :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
XML 11k
Mandag den 25. november 2019 - Strasbourg

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

14. Klima- og miljøkrise - FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Klima- og miljøkrise (2019/2930(RSP))

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000029/2019) af Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska og Mick Wallace, til Rådet: FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25) (B9-0055/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000030/2019) af Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska og Mick Wallace, til Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25) (B9-0056/2019)

Kimmo Tiilikainen (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Pascal Canfin begrundede forespørgslerne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for Renew-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia Limmer for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Manuel Bompard for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi, løsgænger, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt og María Soraya Rodríguez Ramos.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Aileen McLeod, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, der ligeledes mindedes det for nyligt afdøde medlem Francesc Gambús (formanden tilsluttede sig hendes udtalelser), César Luena, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly og Radan Kanev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen og Robert Rowland.

Taler: Miguel Arias Cañete.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Taler: Kimmo Tiilikainen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

- Pascal Canfin, for ENVI, Peter Liese, for PPE-Gruppen, Mohammed Chahim, for S&D-Gruppen, Nils Torvalds, for Gruppen Renew, Pär Holmgren, for Verts/ALE-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, og Mick Wallace, for GUE/NGL-Gruppen, om FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 28.11.2019 og punkt 8.8 i protokollen af 28.11.2019.

Seneste opdatering: 31. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik