Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2712(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Rasprave :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Ponedjeljak, 25. studenog 2019. - Strasbourg

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

14. Klimatska i ekološka kriza - Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2019. (COP25) (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Klimatska i ekološka kriza (2019/2930(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000029/2019) koje je postavio Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2019. u Madridu u Španjolskoj (B9-0055/2019)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000030/2019) koje je postavio Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2019. u Madridu u Španjolskoj (COP25) (B9-0056/2019)

Kimmo Tiilikainen (predsjedatelj Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Pascal Canfin obrazložio je pitanja.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sylvia Limmer, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manuel Bompard, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, nezavisna zastupnica, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt i María Soraya Rodríguez Ramos.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Aileen McLeod, koji je odbio pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, koji je odao počast nedavno preminulom bivšem zastupniku Francescu Gambúsu (predsjednik se pridružio toj gesti), César Luena, koji je odbio pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly i Radan Kanev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen i Robert Rowland.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Kimmo Tiilikainen.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Pascal Canfin, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mohammed Chahim, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika Renew, Pär Holmgren, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2019. u Madridu u Španjolskoj (COP25) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 28.11.2019. i točka 8.8 zapisnika od 28.11.2019..

Posljednje ažuriranje: 31. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti