Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2712(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Debaty :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

14. Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (2019/2930(RSP))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000029/2019), które skierowali Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, do Rady: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (B9-0055/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000030/2019), które skierowali Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, do Komisji: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (B9-0056/2019)

Kimmo Tiilikainen (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Pascal Canfin rozwinął pytania.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy Renew, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Manuel Bompard w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt i María Soraya Rodríguez Ramos.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Aileen McLeod, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, która uczciła również pamięć zmarłego niedawno byłego posła Francesca Gambúsa (Przewodniczący zgodził się z jej słowami), César Luena, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly i Radan Kanev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen i Robert Rowland.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Kimmo Tiilikainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pascal Canfin, w imieniu komisji ENVI, Peter Liese, w imieniu grupy PPE, Mohammed Chahim, w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds, w imieniu grupy Renew, Pär Holmgren, w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, i Mick Wallace, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 28.11.2019 i pkt 8.8 protokołu z dnia 28.11.2019.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności