Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Debatter :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 11k
Måndagen den 25 november 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

14. Klimat- och miljönödläge - FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Klimat- och miljönödläge (2019/2930(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000029/2019) från Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska och Mick Wallace, till rådet: FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP 25) (B9-0055/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000030/2019) från Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska och Mick Wallace, till kommissionen: FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP 25) (B9-0056/2019)

Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Pascal Canfin utvecklade frågorna.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Nils Torvalds för Renew-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Sylvia Limmer för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Manuel Bompard för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska; Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, som avböjde en fråga ("blått kort") från Robert Rowland; Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, som avböjde en fråga ("blått kort") från Robert Rowland; Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt och María Soraya Rodríguez Ramos.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Aileen McLeod, som avböjde en fråga ("blått kort") från Robert Rowland; Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, som även hedrade minnet av den tidigare ledamoten Francesc Gambús, som nyligen avlidit (talmannen anslöt sig till dessa ord), César Luena, som avböjde en fråga ("blått kort") från Robert Rowland; Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, som avböjde en fråga ("blått kort") från Robert Rowland; Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly och Radan Kanev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen och Robert Rowland.

Talare: Miguel Arias Cañete.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Kimmo Tiilikainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Pascal Canfin, för utskottet ENVI, Peter Liese, för PPE-gruppen, Mohammed Chahim, för S&D-gruppen, Nils Torvalds, för Renew-gruppen, Pär Holmgren, för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, och Mick Wallace, för GUE/NGL-gruppen, om FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP25) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 28.11.2019 och punkt 8.8 i protokollet av den 28.11.2019.

Senaste uppdatering: 31 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy