Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 25. november 2019 - Strasbourg

15. EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet), Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Arba Kokalari for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Ivan David for ID-Gruppen (formanden gav nærmere oplysninger), Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop for GUE/NGL-Gruppen, Milan Uhrík, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi og Mathilde Androuët.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira og Tudor Ciuhodaru.

Talere: Miguel Arias Cañete og Tytti Tuppurainen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 28.11.2019.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik