Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. marraskuuta 2019 - Strasbourg

15. EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja), Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Arba Kokalari PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivan David ID-ryhmän puolesta (puhemies tarkensi asiaa), Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi ja Mathilde Androuët.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira ja Tudor Ciuhodaru.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.11.2019, kohta 8.9.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö