Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

15. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Arba Kokalari PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Ivan David ID frakcijos vardu (Pirmininkas pateikė patikslinimus), Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi ir Mathilde Androuët.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira ir Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 28 protokolo 8.9 punktas

Atnaujinta: 2020 m. vasario 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika