Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris - Strasbūra

15. ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (2019/2855(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Arba Kokalari PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos Renew grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Ivan David ID grupas vārdā (sēdes vadītājs precizēja teikto), Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā, Milan Uhrík, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi un Mathilde Androuët.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira un Tudor Ciuhodaru.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Tytti Tuppurainen.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.9. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 31. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika