Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Strasburg

15. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Arba Kokalari w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Ivan David w imieniu grupy ID (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy GUE/NGL, Milan Uhrík niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi i Mathilde Androuët.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 28.11.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności