Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 25. novembra 2019 - Štrasburg

15. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady), Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Arba Kokalari v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Ivan David v mene skupiny ID (predseda podal podrobnejšie informácie), Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, Milan Uhrík – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi a Mathilde Androuët.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira a Tudor Ciuhodaru.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 28.11.2019.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia