Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 november 2019 - Strasbourg

15. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande), Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Arba Kokalari för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Ivan David för ID-gruppen (talmannen gjorde förtydliganden); Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Milan Uhrík, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi och Mathilde Androuët.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira och Tudor Ciuhodaru.

Talare: Miguel Arias Cañete och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 28.11.2019.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy