Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 ноември 2019 г. - Страсбург

18. Неотдавнашни действия от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотдавнашни действия от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (2019/2938(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Rasa Juknevičienė, от името на групата PPE, Juozas Olekas, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Andrius Kubilius и Evin Incir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Stanislav Polčák, Vilija Blinkevičiūtė и Liudas Mažylis.

Изказаха се Věra Jourová и Tytti Tuppurainen.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 28.11.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност