Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Tirsdag den 26. november 2019 - Strasbourg

2. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden mindede om, at han den 24. oktober 2019 i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 176, stk. 1, havde besluttet at pålægge Angelo Ciocca en sanktion på grund af dennes aggressive og respektløse adfærd over for sine kolleger og over for institutionen under forhandlingen den 23. oktober 2019 om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien (punkt 7 i protokollen af 23.10.2019 og punkt 7 i protokollen af 24.10.2019), og at denne adfærd udgjorde en alvorlig overtrædelse af forretningsordenens artikel 10, stk. 3.

Angelo Ciocca havde den 6. november 2019 indgivet en klage over denne afgørelse.

Præsidiet behandlede på sit møde i går, mandag den 25. november 2019, klagen og stadfæstede formandens afgørelse.

Formanden mindede om, at sanktionen for det første bestod i fratagelsen af retten til dagpenge i en periode på ti dage og for det andet i en midlertidig udelukkelse fra deltagelse i alle Parlamentets aktiviteter i en periode på fem på hinanden følgende mødedage – hvoraf de to er forløbet – i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af, at adfærdsreglerne nøje overholdes. Sanktionen løber igen fra i dag, den 26. november 2019.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik