Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2028(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0035/2019

Ingivna texter :

A9-0035/2019

Debatter :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Omröstningar :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0071

Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 26 november 2019 - Strasbourg

13. Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG), Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för betänkandet.

Talare: Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Pierre Larrouturou för S&D-gruppen, Clotilde Armand för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Jessica Stegrud för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Mario Furore, grupplös, Jan Olbrycht, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Margarida Marques, Olivier Chastel, Damian Boeselager, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, João Ferreira, Robert Rowland, Angelika Winzig, Erik Bergkvist, Valerie Hayer, Jorge Buxadé Villalba, Andrey Novakov, Paolo De Castro, Moritz Körner, som avböjde en fråga ("blått kort") från Matthew Patten; Hermann Tertsch och Lefteris Christoforou.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Adam Jarubas, Robert Biedroń, Luis Garicano, Karlo Ressler, Tamás Deutsch, Mircea-Gheorghe Hava, Maria Spyraki och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman och Mick Wallace.

Talare: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen och Johan Van Overtveldt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 27.11.2019.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy