Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 26. studenog 2019. - Strasbourg

14. Odgovor EU-a na ekstremne meteorološke prilike i njihove posljedice: kako zaštititi europska urbana područja i njihovu kulturnu baštinu (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Odgovor EU-a na ekstremne meteorološke prilike i njihove posljedice: kako zaštititi europska urbana područja i njihovu kulturnu baštinu (2019/2932(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Antonio Tajani, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Simona Bonafè, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Laurence Farreng, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Pär Holmgren, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosanna Conte, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Zalewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexis Georgoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sabrina Pignedoli, nezavisna zastupnica, Herbert Dorfmann, Billy Kelleher, Caroline Roose, Gianantonio Da Re, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Rosa D'Amato, Andrey Novakov, Jytte Guteland, Salima Yenbou, Mara Bizzotto, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Niklas Nienaß, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Alessandra Moretti, Ciarán Cuffe, Paolo Borchia i Isabel Benjumea Benjumea.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednik

Govorili su Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino, Tomislav Sokol, Tonino Picula, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Silvia Sardone, Ádám Kósa, Elisabetta Gualmini, Francesca Donato i Lucia Vuolo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Leszek Miller, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sandra Pereira i Željana Zovko.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti