Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 26 ноември 2019 г. - Страсбург

16. Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (2019/2895(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Juan Ignacio Zoido Álvarez, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Sheila Ritchie, от името на групата Renew, Benoît Biteau, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Mazaly Aguilar, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Karin Karlsbro и Silvia Sardone.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Kostas Papadakis, Christophe Hansen, Isabel Carvalhais, Marie-Pierre Vedrenne, André Rougé, Nosheena Mobarik, Norbert Lins, Carmen Avram, Jordi Cañas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Inma Rodríguez-Piñero, Raffaele Stancanelli, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Anna-Michelle Asimakopoulou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marlene Mortler, César Luena, Sven Simon, Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki и Helmut Scholz.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 28.11.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност