Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 26. novembra 2019 - Štrasburg

16. Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Juan Ignacio Zoido Álvarez v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Sheila Ritchie v mene skupiny Renew, Benoît Biteau v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Mazaly Aguilar v mene skupiny ECR, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Karin Karlsbro a Silvia Sardone.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Kostas Papadakis, Christophe Hansen, Isabel Carvalhais, Marie-Pierre Vedrenne, André Rougé, Nosheena Mobarik, Norbert Lins, Carmen Avram, Jordi Cañas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Inma Rodríguez-Piñero, Raffaele Stancanelli, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Anna-Michelle Asimakopoulou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marlene Mortler, César Luena, Sven Simon, Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki a Helmut Scholz.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 28.11.2019.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia